0485 47 00 00

wat te doen bij overlijden

Een sterfgeval komt vaak totaal onverwacht. Eigenlijk staat uw hoofd niet naar het regelen van allerlei zaken.
Met de volgende praktische tips helpen wij u graag in deze moeilijke tijd.

Eerst arts / alarmcentrale bellen:

 • Bij een overlijden thuis belt u de huisarts.
 • Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd.
 • In geval van een overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Bij een sterfgeval na een ongeluk: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.

Vervolgens kunt u het volgende doen:

 • Neem contact op met een uitvaartverzorger. 
  Fiore Uitvaartzorg is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van overlijden: T 0485 47 00 00*
 • Ga na of er een uitvaartverzekering* is afgesloten en leg de eventuele polis(sen) klaar.
 • Zoek het trouwboekje en/of geldig identiteitsbewijs van de overledene.
 • Controleer of er een testament of een wilsbeschikking is.
  De overledene heeft daar misschien uitvaartwensen in beschreven.
 • Leg kleding klaar voor de overledene.
 • Maak een adressenlijst aan voor het versturen van de rouwkaarten.
  Deze worden normaliter op de dag van het overlijden of de dag erna verzonden.
  Fiore Uitvaartzorg helpt u hierbij.

actiepunten bij overlijden

*Ook al bent u elders verzekerd, Fiore Uitvaartzorg kan desondanks de uitvaart voor u verzorgen.